Expresivní tělo

Workshop fyzického divadla

Workshop si klade za cíl vytvořit prostor a příležitost pro rozvoj individuálního fyzického jazyka schopného složitého a jemného výrazu.

Zapojením celé „tělesné mysli“ se tělo stává odrazem vnitřních myšlenek a směřováním pro sebe sama.

Nejde o hledání nových technik nebo o výkonnostní výsledek, ale spíše o to, aby každý účastník měl prostor a čas najít svůj vlastní způsob řeči těla.

Věnujeme čas tomu, abychom se zaměřili na individuální rozvoj, naslouchali a sledovali tvůrčí impuls okamžiku a rozhodli se, jak jej co nejlépe využít.

Položíme si několik otázek:

  • Kde vzniká pohyb?
    Jak můžeme rozšířit možnosti, aby mluvil, aby upoutal pozornost diváka?
    Jak pracovat s různými kvalitami pohybů?
    Jak přeměnit pohyb na fyzickou akci?

“Skutečná akce způsobí změnu napětí celého vašeho těla a následně změnu vnímání diváka.”
Slovník divadelní antropologie, Eugenio Barba

Pokud herec ve své práci rozlišuje rytmus (akcenty, tempo, rychlost) od tvaru (v prostoru a čase) a od plynutí, performer pracuje se všemi najednou.

Obsah workshopu je založen na cvičeních využívajících kinetickou energii, prostor, partnerství, smysly a vizualizaci, rytmus a hlas.