Podívej, kdo jsem | Tohle jsem já.

Workshop pro matky a dcery

Vedou Klára Horáková a Cécile Da Costa

Tento workshop je určen matkám a dcerám, které by chtěly pohlédnout na společné chvíle jinou perspektivou.

Máte pocit, že nemáte dost času trávit se svou matkou / dcerou?

Myslíte si, že komunikujete v určitých stereotypech a nedokážete z nich vystoupit?

Chtěly byste společně zažít něco nového?

Cílem tohoto workshopu je vytvořit prostor a čas, abychom byli spolu, sdíleli zkušenosti, aniž by nás kdokoliv soudil. Dáme vám příležitost vyjít ze své každodenní rutiny, abyste objevili nebo znovu objevili, kdo je vaší matkou / vaší dcerou, která je tak blízko vás a někdy tak daleko, tak podobná vám i tak odlišná.

Během workshopu spojíme vizuální umění (hlavně malbu, kresbu, koláže) a tanec (pohybové hry, taneční improvizace), abychom (znovu) objevili sami sebe. Budeme hledat nové pohledy na to, jak vnímat náš jedinečný vztah, ze kterého čerpáme celý svůj život – vztah mezi matkou a dcerou.